Náhradní plnění

Zaměstnáváte více než 25 pracovníků?

handicap.png

Nákupy zboží u naší společnosti si můžete započítat po dohodě do náhradního plnění.

 

Pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci platí povinnost zaměstnávat 4% podíl osob se zdravotním postižením. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvláště pak § 81 stanovuje několik možností, jak tento podíl naplnit. Jedním z nich je odběr služeb a výrobků od subjektů s více než 50% podílem zaměstnaných osob se zdravotním postižením, tedy tzv. náhradní plnění. Dodavatelé i odběratelé jsou přitom v objemu fakturace regulováni z výše uvedeného zákona.

Pokud budou společnosti a instituce využívat náhradní plnění místo odvodu do státního rozpočtu, mohou pomoci vyřešit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ještě ušetří vysoké částky na odvodech bez protihodnoty.

Náhradní plnění představuje úsporu ve výši 35,7%!

 

 

Pro bližší informace ohledně náhradního plnění naší společnosti volejte na telefonní číslo 555 531 603.